Buca Anaokulu Okulöncesi Eğitim Programı

Beka Beka Buca Anaokulu
Beka Beka Buca Anaokulu

Çocukların çevresiyle etkileşimde bulunduğu yerlerden biri de okul öncesi eğitim kurumlarıdır. İzmir Buca’da Beka Beka Buca Anaokulu Buca İlçe Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okulöncesi eğitim veren yetkili eğitim kurumudur. Çocukların ilgi, gereksinim ve yeteneklerine uygun zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan ve gelişimlerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren bu kurumlar sadece çocuğun evde öğrendiği bilgi ve deneyimleri pekiştirmekle kalmaz; aynı zamanda birçok beceri ve kavramları da çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesine yardımcı olur. Bu nedenle okul öncesi eğitimde uygulanacak programın çok iyi bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Plan; bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesidir.


Program ve Önemi

Program, yapılması öngörülen eylemleri ve alt basamaklarını, kimlerin nasıl yapacağını belirten ayrıntılı akış planıdır.
Beka Beka Buca Anaokulu Okul öncesinde eğitim programı, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra tüm gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçlamaktadır.


Çocuklar özellikle yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve dil, bilişsel, sosyal duygusal ve motor gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler.
Böylece çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin ve toplumun üretken bir bireyi olabilmesinin yolu açılmış olur. Zeka, okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu dönem, zekanın çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne
kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir.


Çevre, uyaranlar bakımından ne kadar zengin olursa çocuk o kadar hızlı gelişir ve öğrenir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal-duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği
bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitimi programlarıyla mümkündür.

Okul Öncesi Eğitim Programı
Okul öncesi eğitim; doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar olan sürede, çocukların
gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak fiziksel, duygusal,
dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerinin zengin çevre uyarıcılarıyla desteklendiği,
yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli eğitim
sürecidir.


Beka Beka Buca Anaokulu Eğitim programı; çocuğun yaşına ve gelişim özelliklerine göre göstermesi gereken
bedensel, bilişsel, duygusal ve toplumsal davranışları kazanması için tüm eğitsel yaşantıların
planıdır.

Beka Beka Buca Anaokulu, İzmir’in Buca Anaokulu ilçesinde dinamik olarak hazırlanan okulöncesi eğitim programı doğrultusunda çocuklarınızın birçok beceri ve kavramları yaparak yaşayarak öğrenmesine yardımcı olur.