Öğrenme Merkezlerimiz

Beka Beka Öğrenme merkezleri çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karşılamak için
düzenlenmiş alanlardır. Okul öncesi eğitimi kurumlarının, çocukların eğitim gereksinimlerini karşılayacak
nitelikte tasarlanmış olması önemlidir. İyi tasarlanmış eğitim ortamları çocukların etkin
öğrenmelerini destekler ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirir.

Blok Merkezi
Çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan farklı boyut, şekil ve renkteki figürleri ve
bunlar arasındaki ilişkileri fark etmesine ve farklı figürler kullanarak yapı-inşa oyunları
aracılığıyla yaratıcılıklarını kullanmasına olanak tanıyan bir merkezdir.

Müzik Merkezi
Çocukların müzik ile ilgili bilgi ve becerilerini destekleyerek deneyim kazanmalarını
sağlayan etkinliklerin yapıldığı bir öğrenme merkezidir. Çocukların hem erken dönemde müzik eğitimiyle ilgili bireysel bilgi ve becerilerinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak hem de genel müzik kültürünün oluşmasına katkıda bulunacaktır. Çocuk bu merkezdeki çalgı ve araç gereçler yardımıyla bilişsel, dil, motor, sosyal
ve duygusal becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar da yapabilecektir.

Fen Merkezi
Çocuklar dünyaya karşı içten gelen bir merak duyar ve çevrelerinde olup biteni öğrenmek ister. Bu öğrenme merkezi çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu uyarmayı ve çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemeyi amaçlar.

Manipülatif Oyun Merkezi
Çocukların sayıları tanıma, sınıflandırma, gruplama, parçalardan bütün oluşturmalarını
sağlayan, düşünme, karar verme, akılda tutma gibi zihinsel işlevleri geliştiren bir merkezdir.

Kitap Merkezi
Çocukların okuma-yazma etkinliklerine ve kitaplara karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlamayı, dil ve iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlar. Bu
merkez çocukların basılı materyalleri inceleyebileceği, bazen masada bazen bir mindere
uzanarak kitap / dergi vb. bakabileceği bir alandır.

Sanat Merkezi
Çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün
ürünler ortaya koymalarına olanak tanımayı amaçlayan, farklı malzemelerle etkileşime
geçerek keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir. Bu
çalışmalar süresince çocukların estetik algıları ve manipülatif becerileri gelişir.

Dramatik Oyun Merkezi
Oyun, çocuğun bütün gelişim alanlarını destekler. Çocuklar dramatik oyun merkezinde aldıkları çeşitli rollerle hayal güçlerini de kullanarak değişik oyunlar oynarlar. Bazen anne, baba, çocuk, hemşire, doktor, öğretmen gibi çeşitli kimliklerle gelecekte
üstlenecekleri rollere hazırlanırlar. Çocuk bu merkezde kendi kendine ya da arkadaşlarıyla
oyun oynarken hayal gücünü geliştirir. Paylaşma, yardımlaşma ve kurallara uyma gibi pek
çok sosyal davranışı kazanır.

Kum ve Su Merkezi
Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenin farklı zamanlarda kurup kaldırabileceği merkezlerdendir. Kum ve su havuzları çocukların rahatlamalarını sağlamakla kalmayıp yaratıcılıklarını da destekleyip bir çok kavramı yaparak ve yaşayarak öğrenmesine destek olur.

Follow by Email
Instagram
WhatsApp