Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim, çocukluğun en erken evrelerinde, bebeklik döneminde başlayan ve yaklaşık beş – altı yaşlarında ( yaş ülkeden ülkeye değişmektedir ) ilkokula girişle biten eğitimdir.

Çocukların profesyonel olarak eğitilmiş yetişkinler tarafından yürütülen bir programda öğrenmeyi oyunla birleştirdiği bir erken çocukluk programıdır.

Anaokulları, ana-babaların çalışmasına veya başka faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlamaktan çok öğrenme ve gelişmeyi vurgulamaları bakımından geleneksel gündüz bakımından farklıdır.

Okul Öncesi Eğitim çocuğun ;

 • Tüm gelişimlerini, yaşadığı toplumun kültürel değerleri esaslarına göre yönlendiren,
 • Duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan,
 • Yaratıcılığını keşfeden ve pekiştiren,  
 • Manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliştiren,
 • Kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına olanak sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir.

Tüm bu süreç her çocuğun bireysel özelliklerine uygun olarak yürütülür.

Okul öncesi eğitim kurumları, aynı zamanda, çocukların Türkçe´nin doğru ve güzel kullanımını öğretir, onları ilköğretime hazırlar. 

Okul öncesi eğitim
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
 • Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
 • uygun olarak;
 • Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
 • Onları ilkokula hazırlamak,
 • Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı
 • yaratmak,
 • Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

Eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim bu nedenle çocuğun daha sonraki yıllarına yön veren en önemli süreçtir. 

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan

 • Saygı,
 • Sevgi,
 • Paylaşma,
 • İş bölümü,
 • Sorumluluk,
 • Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan güvenli bir ortamdır. 
 • Bu kurumlar hizmet verdikleri yaş gruplarına uygun olarak;
 • 0-36 aylık çocuklara bakım ve eğitim vermek üzere KREŞLER, 
 • 36-72 aylık çocukların eğitimini amaçlayan ANAOKULLARI
 • 60-72 aylık çocuklarının eğitimini amaçlayan örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan ANASINIFLARI  
 • 36-72 aylık çocuklarının eğitimi amacıyla açılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfı, UYGULAMA SINIFLARI dır. 
 • Okul öncesi eğitim hizmetlerinin; %90´ı Millî Eğitim Bakanlığınca, %10´u SHÇEK ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 191. maddesine göre açılan kurum ve kuruluşlarca verilmektedir.

Follow by Email
Instagram
WhatsApp